Xây dựng Trách nhiệm và Niềm tin cho Nền tảng Cho vay Cộng đồng Ngang hàng của AppleTree

Tất Cả Là Về Sự Minh Bạch

Nền tảng cho vay cộng đồng ngang hàng phi tập trung của AppleTree sẽ đảm bảo mức độ minh bạch cao hơn bằng việc cung cấp thông tin cho cả bên vay và nhà đầu tư/bên cho vay khi họ tham gia nền tảng. Tất cả những người tham gia đều có thể xem mọi giao dịch trong quá khứ vào hiện tại, đồng thời tất cả các hoạt động sẽ được cung cấp đầy đủ. Bất cứ khi nào có giao dịch mới, giao dịch đó sẽ được thông báo trên toàn mạng. Mọi tương tác sẽ đồng thời được công khai và chia sẻ, không có bất kỳ trung gian duy nhất nào có thể kiểm soát hệ thống.


Tất Cả Là Về Quyền Riêng Tư

Blockchain kết hợp với hợp đồng thông minh để bảo vệ tất cả các bên khỏi việc cung cấp thông tin nhạy cảm cho bên thứ ba. Danh tính của nhà đầu tư/bên cho vay sẽ được bảo mật bằng bút danh. Điều này, kết hợp với việc sử dụng mật mã học khóa công khai để bảo mật các tương tác, qua đó sẽ giúp tăng mức độ riêng tư cho nhà đầu tư/bên cho vay cũng như bên vay của Nền tảng Cho vay Cộng đồng Ngang hàng Phi tập trung của AppleTree. Bên cho vay gửi tiền trực tiếp cho bên vay mà không phải kèm theo bất kỳ thông cá nhân không liên quan nào, chẳng hạn như địa chỉ nhà ở hoặc số điện thoại, chỉ có số tiền là được hiển thị với với những người tham gia khác trong giao dịch này.


Tất Cả Là Về Độ Tin Cậy

Blockchain được xem là đáng tin cậy vì các bản sao đầy đủ của sổ cái blockchain sẽ được duy trì bởi tất cả các nút hoạt động. Do đó, nếu một nút ngoại tuyến, sổ cái vẫn luôn sẵn sàng cho tất cả những người tham gia khác trong mạng. Độ tin cậy của hệ thống AppleTree được xây dựng bằng cách chia sẻ và lưu trữ thông tin về các giao dịch trên toàn hệ thống. Bằng cách sử dụng các biện pháp tự động, chúng tôi có thể giảm thiểu nhu cầu phải can thiệp thủ công, qua đó giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các lỗi cá nhân.


Tất Cả Là Về Sự Linh Hoạt

Việc vay tiền hoặc đầu tư trên Nền tảng Cho vay Cộng đồng Ngang hàng của AppleTree tương đối dễ hơn so với các ngân hàng hoặc nền tảng cho vay ngang hàng thông thường. Nhà đầu tư và bên vay cũng có thể rút tiền/thu nhập/khoản vay của họ khỏi nền tảng vào bất kỳ thời điểm nào. Tất cả các hoạt động này được tiến hành trên một môi trường an toàn và bảo mật mà không có sự can thiệp của chính phủ.


Tất Cả Là Về Sự Toàn Vẹn

Theo thiết kế, blockchain vốn đã chống lại việc sửa đổi dữ liệu. Các sổ cái blockchain đều không thể chỉnh sửa, có nghĩa nếu bổ sung dữ liệu hoặc thực hiện giao dịch, nó sẽ không thể chỉnh sửa hoặc bị xóa. Tính toàn vẹn của dữ liệu được đảm bảo thông qua việc xác minh giao dịch ngang hàng và hỗ trợ tương tác trực tiếp thông qua mật mã học khóa công khai. Vì lẽ đó, tất cả các bên cho vay và bên vay hiện đang sử dụng Nền tảng Cho vay Cộng đồng Ngang hàng của AppleTree đều có thể xác minh tính chính xác của những giao dịch được thông báo dựa trên một bộ quy tắc được xác định trước.


Tất Cả Là Về Sự Bất Biến

Tính bất biến của các giao dịch trên sổ cái toàn cầu là một tính năng chính trong việc xây dựng niềm tin trong mạng cho vay cộng đồng ngang hàng của AppleTree. Một bản dựng cơ sở dữ liệu sử dụng công nghệ blockchain được thiết kế để không bị thay đổi và không thể xóa, một khi chúng đã được thêm vào blockchain. Do đó, các giao dịch bất biến được AppleTree sử dụng nhằm không cho phép bất kỳ thực thể đơn lẻ nào có thể thao túng, thay thế hoặc làm sai lệch dữ liệu được lưu trữ trên mạng. Tính bất biến cho phép đạt được mức độ tin cậy và tính toàn vẹn dữ liệu cao nhất, cũng như cải thiện hiệu quả tổng thể của toàn bộ mạng cho vay ngang hàng.