ایجاد مسئولیت‌پذیری و اعتماد در وام‌دهی جمعی P2P AppleTree

همه چیز در مورد شفافیت است

پلتفرمِ فاقد مرکز و همتا به همتای وام‌دهی جمعی AppleTree، با ارائه اطلاعات به وام‌دهنده/سرمایه‌گذار و وام‌گیرنده موجب ایجاد شفافیت بیشتر می‌شود. همه شرکت‌کنندگان می‌توانند معاملات فعلی و پیشین را ببینند و سیستم تمام فعالیت‌ها را بی پرده نشان می‌دهد. هر وقت معامله جدیدی شروع شود، در کل شبکه پخش می‌شود و به نمایش در می‌آید. این تعامل به صورت عمومی است و به اشتراک گذاشته می‌شود. هیچ نفر سومی سیستم را کنترل نمی‌کند.


همه چیز در مورد حریم خصوصی است

بلاک‌چین به همراه قراردادهای هوشمند از همه طرفین در برابر درز اطلاعات حساس به طرف سوم محافظت می‌کند. می‌توان با اسامی مستعار هویت وام‌دهنده/سرمایه‌گذار را پوشاند. این به همراه استفاده از رمزنگاری کلید عمومی سبب محافظت از حریم خصوصی وام‌دهندگان، سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان حاضر در پلتفرمِ فاقد مرکز و همتا به همتای وام‌دهی جمعی AppleTree می‌شود. وام‌دهندگان پول را مستقیماً برای وام‌گیرندگان می‌فرستند بدون الصاق هر گونه اطلاعات شخصی نامربوط مانند آدرس خانه یا شماره تلفن. تنها مبلغ پول برای طرفین معامله قابل‌رؤیت خواهد بود.


همه چیز در مورد قابلیت اطمینان است

بلاک‌چین قابل اطمینان است زیرا کپی کامل دفتر کل بلاک‌چین در همه گره‌های فعال نگهداری می‌شوند. بنابراین، اگر یک گره آفلاین شود، دفتر کل هنوز در شبکه است و در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دارد. قابلیت اطمینان سیستم بر این اساس است که اطلاعاتِ معاملات در طول سیستم ذخیره شده و به اشتراک گذاشته می‌شود. با انجام اقدامات خودکار، نیاز به دخالت دستی به حداقل می‌رسد و در نتیجه ریسک خطاهای فردی به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.


همه چیز در مورد انعطاف‌پذیری است

گرفتن وام یا سرمایه‌گذاری در پلتفرمِ فاقد مرکز و همتا به همتای وام‌دهی جمعی AppleTree در قیاس با بانک‌ها یا پلتفرم‌های وام‌دهی P2P رایج، آسان‌تر است. سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان همچنین می‌توانند هر زمان که خواستند پول/درآمد/وام را از پلتفرم خود برداشت کنند. همه این ماجراها در محیطی ایمن و امن اتفاق می‌افتد که از هر گونه دخالت دولتی مصون است.


همه چیز در مورد یکپارچگی است

بلاک‌چین جوری طراحی شده که ماهیتاً در برابر ویرایش اطلاعات مقاوم است. دفترکل­های بلاک‌چین غیرقابل تغییرند یعنی اگر داده‌ای اضافه شود یا معامله‌ای انجام شود، نمی‌توان آن را حذف یا ویرایش کرد. یکپارچگی داده با تأیید معامله توسط همتا تضمین می‌شود. ارتباط مستقیم نیز از طریق رمزنگاری کلید عمومی حاصل می‌گردد. بنابراین، هر وام‌دهنده یا وام‌گیرنده‌ای که از پلتفرمِ همتا به همتای وام‌دهی جمعی AppleTree استفاده می‌کند می‌تواند بر اساس یک سری قوانین از پیش تعریف شده، صحت معامله اعلام شده را تأیید کند.


همه چیز در مورد تغییرناپذیری است

تغییرناپذیری معاملات در دفتر کل یک ویژگی کلیدی در ایجاد اعتماد در شبکه‌های پلتفرمِ همتا به همتای وام‌دهی جمعی AppleTree است. پایگاه داده‌ای که توسط بلاک‌چین ایجاد شده است طوری طراحی شده که وقتی اطلاعات به بلاک‌چین اضافه می‌شود، اطلاعات غیرقابل تغییر و حذف باشد. بنابراین، با وجود معاملات غیرقابل تغییر در AppleTree، امکان تغییر، جایگزینی و تحریف داده‌های ذخیره شده در شبکه وجود ندارد. با تغییرناپذیری، یکپارچگی و اعتماد به بالاترین سطح ممکن می‌رسد و تأثیرگذاری کل شبکه وام‌دهی P2P بهبود پیدا می‌کند.