Blok Zinciri ve P2P Kredilendirme Platformu

Blok zinciri ve eşler arası kredilendirme platformu iş modeli doğal ortaklardır. Blok zinciri teknolojisinden (kripto paralar ve akıllı kontratlar) yararlanan P2P kredilendirme platformları yeni iş modelleri oluşturabilir ve kredi verenler ile kredi alanlar arasındaki güven ilişkilerinden bağımsız olarak işlemleri gerçekleştirebilir.

Blok Zinciri Eşler arası kredilendirme sistemi yatırımcıları/kredi verenleri akıllı kontratları sağlamak üzere çevrimiçi bir platform üzerinden bir araya getirir. Bu sürece dahil olan üç ana aktör şunlardır:

  • •  Kredi verenler (yatırımcılar) platformda çok fazla nakit yatırımı yapar ve karşılığında ana sermaye ve faiz alır.
  • •  Çevrimiçi P2P platform, kripto para, blok zinciri ve akıllı kontratları kullanarak işlemlere aracı olur.
  • •  Kredi alanlar (bireyler ve işletmeler) finansman alır ve karşılığında kredi tutarlarına göre faiz öder.

Blok zinciri teknolojisi eşlerin, veri tabanını destekleyen temel kodun gelişimine katılmasına izin verir ve böylece katılımcıların kendi kodlarını ve işlevselliklerini geliştirip dağıtabilecekleri açık ve çok yönlü bir sistem oluşturur. Böylece, kontratın şartlarını otomatik olarak doldurmak üzere programlanmış bir koda dayanan ve kredi verenler ile kredi alanların P2P kredilendirmesinde anlaşmalı sözleşme olan akıllı kontratlar gerçekleştirilebilir.

Blok zinciri teknolojisini P2P kredilendirme sürecinde kullanmanın avantajı, aracıları ve düzenlemeleri eşler arası kredi sürecinden kaldırmasıdır. Aracılar ve düzenlemelere olan ihtiyaç, geleneksel eşler arası kredilendirme platformlarındaki işlemlere ilave masrafların, zaman gereksinimlerinin ve güvenlik konularının eklenmesi anlamına gelir.