บล็อกเชนและแพลตฟอร์มการกู้ยืม P2P

บล็อกเชนและโมเดลธุรกิจของแพลตฟอร์มการกู้ยืมแบบเพียร์ทูเพียร์นั้นเป็นพันธมิตรกันในลักษณะที่แท้จริง โดยการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชน (สกุลเงินดิจิทัลและสัญญาอัจฉริยะ) แพลตฟอร์มการกู้ยืม P2P สามารถสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ และช่วยให้เกิดธุรกรรมซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ของความไว้วางใจระหว่างผู้ให้ยืมและผู้กู้ยืม

การกู้ยืมแบบเพียร์ทูเพียร์บนบล็อกเชนเชื่อมต่อนักลงทุน/ผู้ให้ยืมกับผู้กู้ยืมผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อสัญญาอัจฉริยะ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักสามรายในกระบวนการนี้คือ:

  • •  ผู้ให้ยืม ผู้ให้ยืม (นักลงทุน) ลงทุนกระแสเงินสดส่วนเกินในการกู้ยืมบนแพลตฟอร์มและได้รับผลตอบแทนเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย
  • •  แพลตฟอร์ม P2P ออน ไลน์อำนวยความสะดวกธุรกรรมโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล บล็อกเชน และสัญญาอัจฉริยะ
  • •  ผู้กู้ยืม (บุคคลหรือธุรกิจ) ได้รับเงินทุนและจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนการกู้ยืมเป็นการตอบแทน

เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมในการพัฒนารหัสเบื้องหลังที่สนับสนุนฐานข้อมูล และสร้างระบบแบบเปิดและอเนกประสงค์ ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาและแจกจ่ายรหัสและความสามารถในการทำงานของตนเองได้ การทำเช่นนี้ช่วยในการสร้างสัญญาอัจฉริยะ – ข้อตกลงทางสัญญาระหว่างผู้ให้ยืมและผู้กู้ยืมในการกู้ยืม P2P โดยอยู่บนพื้นฐานของรหัสที่ตั้งโปรแกรมไว้ให้ดำเนินการตามข้อตกลงของสัญญาโดยอัตโนมัติ

ข้อดีหลักของการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในการกู้ยืมแบบเพียร์ทูเพียร์นี้คือความสามารถในการกำจัดคนกลางและกฎระเบียบจากกระบวนการการกู้ยืมแบบ P2P โดยธุรกรรมบนแพลตฟอร์มการกู้ยืมเพียร์ทูเพียร์แบบดั้งเดิมที่จำเป็นต้องใช้คนกลางและมีกฎระเบียบนั้นมีข้อกำหนดด้านค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มเติม และมีปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัย