Blockchain dan Platform Pinjaman P2P

Blockchain dan model perniagaan platform pinjaman rakan ke rakan adalah sekutu alami. Dengan mengambil kesempatan atas teknologi blockchain (mata wang kripto dan kontrak pintar), platform pinjaman P2P boleh mewujudkan model perniagaan baharu dan membolehkan transaksi yang bebas daripada perhubungan kepercayaan di antara pemiutang dan peminjam.

Pinjaman Rakan Ke Rakan Blockchain menghubungkan di antara pelabur/pemiutang dengan peminjam melalui platform dalam talian untuk memudahkan kontrak pintar. Tiga ejen utama yang terlibat dalam proses ini ialah:

  • •  Pemiutang (pelabur) melabur aliran tunai berlebihan dalam pinjaman di platform dan menerima modal dan faedah sebagai pulangan.
  • •  Platform P2P dalam talian mengantarakan transaksi menggunakan mata wang kripto, blockchain dan kontrak pintar.
  • •  Peminjam (individu atau perniagaan) menerima kewangan dan membayar faedah atas amaun pinjaman sebagai balasan.

Teknologi blockchain membenarkan rakan untuk menyertai dalam pembangunan kod sedia ada yang menyokong pangkalan data mewujudkan sistem yang terbuka dan versatil di mana para peserta boleh membangunkan dan mengedarkan kod dan keberfungsian mereka sendiri. Ini mendayakan penciptaan kontrak pintar – perjanjian berkontrak di antara pemiutang dengan peminjam dalam pinjaman P2P, berdasarkan harga kod yang diprogramkan untuk secara automatik memenuhi syarat kontrak.

Kelebihan utama menggunakan teknologi blockchain dalam pinjaman rakan ke rakan ialah keupayaannya untuk menghapuskan orang tengah dan pengawalseliaan daripada proses pinjaman P2P. Keperluan untuk orang tengah dan pengawalseliaan bermakna transaksi dalam platform pinjaman rakan ke rakan adalah tertakluk kepada kos tambahan dan keperluan masa serta isu-isu keselamatan.