Cho vay Ngang hàng

Chi phí Hợp lý

Ngành công nghiệp tài chính như tất cả chúng ta đều biết đó là có rất nhiều các khoản phí khác nhau, cụ thể như phí giao dịch, phí nền tảng, phí tài khoản, phí sao kê trên giấy, phí rút tiền tại quầy, phí dịch vụ, phí tư vấn, v.v... - tất cả được tạo ra nhằm thu thêm tiền từ khách hàng. Các giải pháp dựa trên blockchain ngang hàng của AppleTree sẽ loại bỏ những khoản phí bổ sung và giảm thiểu phí giao dịch. Trong một số trường hợp, phí giao dịch thậm chí không tồn tại. Phí thấp hơn đồng nghĩa sẽ tiết kiệm hơn cho bên vay và bên cho vay trong thời gian dài.

Chính xác và Kịp thời

Chuyển tiền quốc tế có thể mất nhiều thời gian, trong hầu hết các trường hợp, việc chuyển tiền mất từ vài giờ đến vài ngày, tùy thuộc vào quốc gia, luật pháp, tổ chức tài chính và nhiều yếu tố khác. Các ngân hàng thường không thể cung cấp thời gian và ngày cụ thể khi nào tiền sẽ đến tài khoản. Với blockchain trong ngành công nghiệp ngang hàng, tình trạng này cũng sẽ khác biệt như ngày và đêm. Việc chuyển tiền diễn ra gần như ngay lập tức, thường mất chưa đầy 20 phút để tiền có thể được chuyển đến bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Bình đẳng Toàn cầu

Khi nói đến tiền, các ngân hàng và tổ chức tài chính khác đã tạo ra một cái phễu giữa những cư dân của các quốc gia khác nhau. Vài nghìn đô-la có thể là một khoản tiền rất nhỏ đối với những nước phát triển, nhưng việc cho vay số tiền này có thể khá khó khăn đối với những nước nghèo. Sự hợp tác truyền thống giữa đại diện của các quốc gia và nhóm xã hội khác nhau rất tốn thời gian, gặp nhiều khó khăn và không đáng tin cậy. Các Giải pháp Phi tập trung Ngang hàng của AppleTree sẽ loại bỏ tất cả những khác biệt này và mang đến những điều khoản và điều kiện tương đồng cho tất cả mọi người từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

Mở rộng Thị trường Toàn cầu

Các Giải pháp Blockchain Cho vay Cộng đồng Ngang hàng của AppleTree tạo ra những điều kiện không thể tin được nhằm cải thiện thủ tục cho vay. Điều này cho phép bất kỳ ai có truy cập Internet đều có thể tìm được vị trí của họ trong mạng lưới cho vay ngang hàng của thế giới. Với những giải pháp blockchain của chúng tôi, thị trường cho vay ngang hàng không còn phải chịu bất kỳ hạn chế nào mà ngân hàng hoặc cơ quan quản lý tài chính có thể áp đặt. Tiền điện tử cho phép giao dịch ngang hàng an toàn giữa bên cho vay và bên vay trên toàn cầu, tạo nên mức độ tin cậy và hiệu quả cao hơn trên thị trường ngang hàng.