Evolusi Industri Pinjaman Rakan Ke Rakan

Bermula di UK dan AS dalam pada tahun 2005-2006, industri pinjaman rakan ke rakan semenjak itu telah berkembang ke banyak negara dalam tempoh dekat yang lepas, dengan perkembangan paling pesat berlaku di China. Pinjaman P2P juga dikenali sebagai pinjaman sumber awam di Eropah atau pinjaman tapak pasaran di Amerika Utara, tetapi terma-terma ini kesemuanya merujuk kepada fenomena yang sama – “pinjaman sumber awam” atau “pinjaman sosial”. Platform pinjaman P2P membolehkan interaksi di antara peminjam dan pihak pemiutang dalam proses pendanaan. Untuk mewujudkan tapak pasaran yang berfungsi baik, dua pekerjaan paling penting kepada platform ialah untuk merekrut peminjam dan pemiutang dan menetapkan peraturan dan syarat pelibaturusan. Selain membuat pasaran, fungsi utama termasuk juga pemprosesan pinjaman dan aktiviti yang menyumbang kepada pembinaan komuniti.

Industri pinjaman P2P adalah unik. Ciri istimewanya ialah kedua-dua pemiutang dan peminjam mendapat keuntungan daripada perhubungan perniagaannya. Peminjam mendapat wang yang dia perlukan dengan selamat dan menserviskannya bila tiba masanya, dan pada masa yang sama, pelabur/pemiutang yang melaburkan wang ke dalam platform P2P, mendapat keuntungan nyata daripada pendapatan kewangan dan yuran tahunan menarik. Tidaklah menjadi kesalahan besar jika dikatakan bahawa tiada bank sedia ada akan memberi anda keuntungan seumpamanya dengan selain melabur wang dalam platform P2P.

Secara tradisi, sumber pendapatan utama untuk platform dalam pinjaman rakan ke rakan ialah yuran pemulaan yang dikenakan kepada peminjam, yuran pembayaran balik yang dikenakan kepada pemiutang, atau yuran-yuran lain seperti dagangan bahagian pinjaman dan yuran lewat bayar. Cara platform pinjaman P2P memperoleh pendapatan kebanyakannya bergantung pada model perniagaan platform dan bagaimana pelaburan distrukturkan. Dalam dekad yang lepas, platform-platform pinjaman P2P telah berevolusi dari sebilangan syarikat baru mula sahaja sehingga menjadi industri berbilang bilion dolar yang berkembang pesat.

Meskipun manfaat yang pinjaman P2P sediakan dan unjuran pakar bahawa industri ini akan berkembang sehingga menjadi industri bernilai bertrilion dolar, pinjaman P2P masih lagi jauh daripada merealisasikan matlamatnya sebagai sumber kewangan arus perdana. Malah, sektor ini telah dihantui oleh masalah-masalah kadar lalai, fraud, dan masalah-masalah pengawalseliaan dan merekodkan sehingga setinggi 10% dalam pinjaman P2P itu sahaja, disebabkan fraud.

Di sinilah blockchain dapat membantu menjadikan proses lebih selamat dan boleh dipercayai, berdasarkan teknologi lejar teragihnya. Blockchain boleh memasuki era baharu dalam ketelusan kewangan dan memberi ganjaran kepada perlakuan terbaik. Blockchain membenarkan dua pihak untuk merekodkan transaksi mereka dalam cara yang cekap, tidak berubah dan boleh ditentusahkan. Ia menyediakan halangan besar terhadap akses tanpa kebenaran yang membantu dalam mencegah fraud secara berbagai-bagai; satu daripada isu terbesar yang mengancam kemajuan pesat dan pengembangan industri pinjaman P2P. Dengan meletakkan aset digital mereka seperti data kewangan dan kontrak dalam blockchain, platform pinjaman P2P boleh mencegah isu-isu fraud dan kecurian identiti sambil mengekalkan ketelusan di antara peminjam dan pemiutang, begitu juga platform. Semenjak tahun 2019, bank-bank dan perkhidmatan kewangan utama telah mula untuk mengguna pakai teknologi blockchain dalam pelbagai cara, termasuklah membina rangkaian pembayaran global.