Tentang kami

Cetakan Biru

Para pemiutang kami dihubungkan kepada peminjam melalui kontrak pintar, menawarkan tahap keselamatan dan kepercayaan yang lebih tinggi daripada kontrak bertulis tipikal untuk melindungi kedua-dua belah pihak. Kontrak Pintar AppleTree ialah alat pengurusan yang menyediakan koordinasi dan rangka kerja penguatkuasaan untuk memformalkan perjanjian pinjaman di antara pemiutang dan peminjam, tanpa perlu kontrak undang-undang tradisional. Pemiutang dan peminjam P2P yang menggunakan kontrak pintar blockchain boleh membantu mengurangkan penangguhan, membuat kelulusan segera, menghapuskan keperluan orang tengah dan membawa kepada ketelusan.

Pemiutang memberi pinjam dana mereka kepada peminjam sebagai ganti untuk pulangan yang lebih tinggi. Faedah yang diperoleh daripada pinjaman sumber awam rakan ke rakan adalah agak lebih tinggi berbanding faedah yang diperoleh daripada bil perbendaharaan, sijil simpanan, akaun simpanan bank, serta berbagai jenis bon dan dana bersama lain. Secara umum, ia mengambil masa 6-12 bulan untuk melangsaikan pinjaman (pembayaran modal dan faedah terakru dan/atau perjanjian pinjaman di antara pemiutang dan peminjam. Syarat pembayaran balik pinjaman dibenamkan dalam kontrak pintar. Peminjam membuat pembayaran balik kepada pemiutang, menggunakan kontrak pintar yang dibenamkan dengan dompet kripto. Pemiutang menyediakan pinjaman dan menebus pembayaran balik dalam mata wang kripto utama.


Semua pinjaman AppleTree adalah bercagar sepenuhnya dan dilindungi daripada kelalaian membayar. Setiap transaksi yang dilaksanakan dalam rangkaian pinjaman sumber awam AppleTree direkodkan dalam blockchain. Dana yang diluluskan berserta syarat yang dipersetujui dikunci dan dibenamkan dalam blockchain menjadikannya telus, tidak berubah dan dinyahpusat.Platform Pinjaman Sumber Awam Rakan Ke Rakan Dinyahpusat AppleTree

Autopembayaran AppleTree menggunakan Kontrak Pintar

1

Syarat Pembayaran Balik ditambah dalam Kontrak Pintar

2

Menjana Permintaan Pembayaran Secara Automatik

3

Pemiutang menerima Pembayaran daripada Peminjam

Konsep

Konsep AppleTree adalah mudah namun berkesan dan berdaya kuasa – kami menjadikan penggunaan dan penyelesaian blockchain sebagai teras kepada model pinjaman sumber awam P2P kami. Konsep kami bersedia untuk dengan ketara menambah baik kecekapan, keberkesanan dan pada masa yang sama, meningkatkan kepercayaan dan kebertanggungjawaban merentas seluruh rangkaian P2P. Kami mempunyai SATU OBJEKTIF sahaja – Membantu para pemiutang dan peminjam kami untuk mencapai objektif kewangan mereka dalam satu penyelesaian blockchain sehenti yang ringkas, mengenepikan segala orang tengah tradisional dan syarat pengawalseliaan.

Kami mengalih keluar orang tengah dan pengawalseliaan daripada pinjaman P2P tanpa berkompromi; kami tidak menggunakan orang tengah, seperti bank atau kesatuan kredit, dan kekal tidak dikawal selia. Kami boleh melakukan ini kerana kami menggunakan penyelesaian blockchain dan kontrak pintar dalam rangkaian pinjaman rakan ke rakan kami, menjadikan pinjaman sumber awam P2P AppleTree bersifat langsung, selamat dan terlindung tanpa memerlukan kontrak undang-undang dan orang tengah untuk membentuk kepercayaan dan mengawal selia pinjaman P2P. Penyelesaian P2P Blockchain membenarkan kami mengekalkan tahap kepercayaan, kecekapan dan ketelusan serba baharu yang tiada tolok bandingnya dalam industri. Komitmen kami terhadap konsep ini bermakna kami tidak akan sekali-kali dikawal selia oleh platform P2P blockchain tulen yang lain. Kami komited untuk menyokong pembangunan teknologi bersama-sama dengan pelbagai pelaksanaan dan penyelesaian dalam pinjaman P2P.

Di AppleTree, seorang pelabur dari Shanghai boleh meminjamkan dana terus kepada peladang kopi di Brazil, seorang pembangun permainan di Tokyo atau pengusaha sutera di Jiangsu dan memperoleh pendapatan pasif yang membayar jauh lebih banyak daripada dividen saham atau yang pihak tawarkan pada masa ini. Begitu juga seorang usahawan yang perlu membina syarikat kelengkapan perlindungan peribadi (PPE) baharunya boleh meminjam dana secara terus daripada para pelabur di Amerika, Dubai atau Rusia pada kadar faedah yang mampu diurus tanpa melalui mana-mana institusi kewangan konvensional seperti bank atau kesatuan kredit.

Dalam era penjarakan sosial, konsep P2P dinyahpusat kami telah membantu untuk mewujudkan ekosistem menang-menang, membolehkan perhubungan menang-menang di antara peminjam dan pemiutang untuk bekerja bersama-sama dalam keharmonian sempurna sehingga minat mereka berjajar selari. Melabur dan meminjam kini boleh dilaksanakan serentak di mana-mana sahaja di seluruh dunia, dari pejabat rumah atau ruang tamu rumah anda yang penuh selesa – itulah Penyelesaian Pinjaman Sumber P2P Dinyahpusat AppleTree!

Metodologi

Misi AppleTree adalah untuk menyediakan kepada peminjam dan pelabur dengan pinjaman menyeluruh dan produk kewangan yang tidak ada pilih kasih. Kami berkongsi dan menawarkan antara pelaburan rakan ke rakan (P2P) blockchain dan pilihan pinjaman terbaik yang tersedia buat anda pada masa ini. Peminjam disaring dan dinilaikan dengan teliti, dan kadar faedah munasabah yang diperoleh atas pinjaman kami setimpal dengan risiko pelaburan yang diambil oleh para pelabur kami. Matlamat kami adalah untuk menyediakan pengetahuan yang anda perlukan untuk membuat keputusan bermaklumat lengkap apabila anda bersedia untuk meminjam atau melabur dalam Platform Pinjaman P2P Dinyahpusat AppleTree.

Falsafah

Kami akan terus kekal dengan model P2P tulen yang sebenar.

Kami mempercayai penyelesaian pinjaman sumber awam P2P tulen yang membenarkan usahasama langsung di antara pelabur/pemiutang dengan peminjam tanpa mana-mana campur tangan pengawalseliaan. Dengan mendayakan blockchain dan kontrak pintar, pinjaman sumber awam P2P tulen boleh mengelakkan orang tengah tradisional dan kekal bebas daripada pengawalseliaan kewangan tempatan anda, yang akan memberikan khidmat terbaik dalam melayani kehendak pelabur, begitu juga peminjam.