Mạng ngang hàng mang đến một phương pháp mới để kết nối bên vay và bên cho vay. Các khoản vay ngang hàng cho phép bên vay nhanh chóng nhận được tiền từ bên cho vay mà không cần thông qua các tổ chức cho vay truyền thống thường bị kiểm soát quá mức và mất nhiều thời gian để xử lý. Mạng ngang hàng cung cấp cho các nhà đầu tư một cách thức hấp dẫn để đa dạng hóa danh mục đầu tư và tăng cường đầu tư dài hạn. Tiền lãi thu được từ việc cho vay ngang hàng đều cao hơn đáng kể, cho dù tình hình kinh tế đang tốt hay xấu.Ưu điểm chính của việc sử dụng công nghệ blockchain trong cho vay ngang hàng là khả năng loại bỏ các bên trung gian và quy định khỏi quá trình cho vay ngang hàng, qua đó cho phép bên vay và bên cho vay có thể giao dịch trực tiếp với nhau mà không phải trả thêm chi phí hoặc bị can thiệp. Blockchain là một công nghệ đã được chứng minh với khả năng hỗ trợ các ứng dụng khác nhau liên quan đến tài chính và giao dịch. Công nghệ blockchain giúp giao dịch nhanh chóng, an toàn và dễ dàng, đồng thời hợp đồng thông minh blockchain cho phép bên vay và bên cho vay thực hiện các cam kết vay tiền thông qua blockchain mà không cần phải biết hoặc tin tưởng lẫn nhau.


Công nghệ blockchain, kết hợp với mạng cho vay ngang hàng đã tạo ra một hệ sinh thái có lợi cho cả bên vay và bên cho vay trên nền tảng AppleTree. Công nghệ này cung cấp những điều kiện không thể tin được nhằm cải thiện thủ tục cho vay, cho phép bất kỳ ai có kết nối Internet đều có thể tìm thấy được vị trí của họ trong mạng cho vay ngang hàng phi tập trung của thế giới.
Chúng tôi là một Nền tảng Cho vay Cộng đồng Ngang hàng Minh bạch, mang đến cho bên vay và bên cho vay các giải pháp ngang hàng đáng tin cậy - giống như một cây táo đáng tin cậy!Tải ứng dụng và bắt đầu với AppleTree